En internet - Introducción

Links, redes sociales, posts y blogs que nos han llamado la atención y queremos compartir. 

Una proposta pràctica d’aprenentatge semipresencial (‘blended learning’) que comença amb la traducció de textos i segueix amb el disseny, edició i producció de publicacions impreses.

El perquè, la justificació i fonaments d’aquesta proposta, parteix d’una visió aigües amunt, des de l’experiència d’un taller amb màquines i materials de producció a l’Escola de formació professional fins a les fases inicials de concepció i disseny de producte, que cerca l’eficàcia i l’eficiència a partir de l’enfocament lean (1), que ha de reduir el malbaratament.

A manera d’introducció, l’essència on millor s’emmarca aquesta proposta és a l’article “5 Mesures per implementar un pla de Blended Learning orientat a la millora dels aprenentatges i la reducció de les desigualtats educatives” (2) aquí hi identifico l’índex, el guió, l’argument, la legitimació del meu projecte on fàcilment identificar-hi l’objectiu i estratègia, bastida i facilitat d’encaix dels detalls, la il·lustració i exemple d’aplicació pràctica, entorn, eines i recursos de la iniciativa. El procés docent semipresencial (3) d’aquesta proposta inclou activitats presencials d’equips de treball als tallers de l’Escola i experiències d’aprenentatge virtual mitjançant treball col·laboratiu en línia, que han de reduir les desigualtats.

La descripció breu que mostra la visió a desenvolupar és a la història (4) que tot seguit comparteixo:

Vet Aquí en Pere, que tant és com era, explicant una història que ve d’enrere i va endavant. La història va de llengua, d’educació i de tecnologia. Un model integral i sostenible, col·laboratiu i global, d’esforç i compromís, de dedicació; fonamentat en la finalitat, el reconeixement i recompensa que estimulen la millora.

Temps enrere, en Pere traduïa textos (en arts gràfiques i qualitat) de l’anglès al català. En Pere aprenia (sembla que la gamificació neurodidàctica ho explica) anglès, català i la matèria/contingut que traduïa. Es tractava d’una feina voluntària. Projectar aquesta dedicació el duu a adoptar i encaixar-ho en un marc d’excel·lència genuí, sàviament definit, i assumir la recerca acadèmica i la creació cultural com a objectius. El perquè, és reforçar el mercat cultural i lingüístic.

Ara, en Pere fa de professor, d’arts gràfiques, a una escola de formació professional. En conseqüència, les circumstàncies actuals, faciliten les següents fases del procés. Ara toca crear.

[...]

CONTINUAR LLEGINT

Extraído de: El Diari de l'Educació 04/01/2021


Más leídos